Leszek Zinkow  


    STRONA GŁÓWNA  |  PROJEKTY
 
POBIERZ CAŁE ZESTAWIENIE JAKO PDF ⭳


I. Książki autorskie, monografie

Nad Wisłą, nad Nilem... Starożytny Egipt w piśmiennictwie polskim (do 1914 roku), Collegium Columbinum, Kraków 2006 (ISBN 83-89973-35-9; 327 stron)

Imhotep i pawie pióra. Z dziejów inspiracji egipskich w architekturze polskiej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009 (ISBN 978-83-7188-137-4; 214 stron)

Egipt circa 1850. Orient i transgresje, Wydawnictwo WAM / Ignatianum, Kraków 2014 (ISBN 978-83-277-0064-3; 310 stron)

Sfinks. Symbol i transformacje, Wydawnictwo WAM / Ignatianum, Kraków 2016 (ISBN 978-83-7614-224-1; 346 stron)

Starożytny Egipt w poezji polskiej. Od Biernata z Lublina do Macieja Zembatego (wstęp monograficzny, wybór i edycja tekstów, komentarz krytyczny), Wydawnictwo Ignatianum, Kraków 2018 (ISBN: 978-83-7614-384-2; 272 strony)


II. Edycje krytyczne, redakcje naukowe

Tadeusz Smoleński 1884-1909. Pisma naukowe i publicystyczne, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010 (ISBN 978-83-7638-046-9; 388 stron) [z J. Śliwą]

„Kto nie widział Kairu, nie widział piękności świata...”. Egipt w relacjach prasowych polskich podróżników drugiej połowy XIX wieku, (wstęp, wybór i edycja tekstów, komentarz krytyczny), Księgarnia Akademicka, Kraków 2011 (ISBN 978-83-7638-088-9; 360 stron)

Joachim Śliwa, Badacze, kolekcjonerzy, podróżnicy. Studia z dziejów zainteresowań starożytniczych (wstęp, redakcja tomu), Księgarnia Akademicka, Kraków 2012 (ISBN 978-83-7638-116-9; 656 stron)

Polska kultura religijna. Studia o polskiej religijności na przestrzeni wieków, red. Ł. Burkiewicz, I. Kaczmarzyk, J. Łukaszewska-Haberkowa, L. Zinkow, Wydawnictwo Ignatianum, Kraków 2019 (ISBN 978-83-7614-419-1; 500 stron)

Hieronim Kaczmarek, Bliskowschodnie podróże Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” i inne szkice (Paideia II: Studia Archeologiczne i Orientalistyczne; redakcja naukowa tomu), Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Warszawa 2020 (ISBN: 978-83-952189-7-2; 268 stron)

Monika Wesołowska, Kabirowie (Paideia VI: Studia Archeologiczne i Orientalistyczne; red. naukowa tomu), Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Warszawa 2021 (ISBN: 978-83-962281-9-2; 118 stron)


III. Artykuły / recenzje / inne publikacje

1997


„Piramidalna” zagadka Słowackiego, „Meander”, 2, s. 167-173

1998


Józef Sułkowski (1770?-1798), „Nowy Filomata”, 4, s. 301-305

„Zwaliska Luxoru” Narcyzy Żmichowskiej. Drobiazg egiptologiczny w literaturze polskiej, w: Amicorum Dona. Studia classica et orientalia Stephano Skowronek ab amicis, collegis, discipulis oblata, Kraków, s. 227-234

1999


Maurycy Mann (1814-1876). Krakowski dziennikarz na starożytnej ziemi, „Meander”, 1, s. 95-107

2000


W poszukiwaniu najstarszej kolekcji starożytności egipskich w Polsce, „Meander”, 2, s. 153-160

2001


„Rozczka”, czyli niezwykły obelisk księdza Piskorskiego, w: Studia archaeologica. Liber amicorum Ianussio A.Ostrowski ab amicis et discipulis oblatus, Cracoviae, s. 417-425

2004


Starożytny Egipt pod Wawelem. „Dom Egipski” w Krakowie, „Meander”, 1-2, s. 119-130

„Tu byłem, Cheopsie”, „Menhir”, 3, s. 17-18

Dom w barwach piramid, „Alma Mater”, 61, s. 39-41

„Dom Egipski” w Krakowie. Przykład egiptyzmu w architekturze polskiej, „Modus”, V, s. 33-57 (współaut.: Iwona Fischer)

Jan Paweł II w krajach antyku, „Nowy Filomata”, 2, s. 84-88

„Rysy dziwacznej osnowy”. Egiptologiczne marginalia u Adama Mickiewicza, „Ruch Literacki”, R. XLVI, z. 2 (269), s. 123-140

2006


Hrabia Adam Sierakowski i jego podróż do Egiptu (1908 rok), „Acta Universitatis Nicolai Copernici”; Archeologia XXX, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 379, s. 247-253

2007


From Egyptology to Novel. Ups and Downs of Polish Literary „Egyptological” Fiction, „Studies in Ancient Art and Civilization”, 10, s. 165-179

[Recenzja:] Joyce Tyldesley, Egipt. Jak zaginiona cywilizacja została na nowo odkryta, „Nowy Filomata”, 1, s. 69-72

2008


„House in Colours of Pyramids...” Egyptian Revival Style in Polish Architecture: The Egyptian House in Cracow, „Studies in Ancient Art and Civilization”, 12, s. 127-133

„Egipskie” Powstanie Styczniowe Felicjana Faleńskiego, „Ruch Literacki”, XLIX, z. 2 (287), s. 233-240

„Pochodnia z piramid” z muzeum w Sandomierzu, „Nowy Filomata”, 2, s. 155-159

[Recenzja:] Hieronim Kaczmarek, Polacy w Egipcie do 1914 roku, „Przegląd Orientalistyczny”, 1-2, s. 117-120

[Recenzja:] Christine El Mahdy, Cheops budowniczy piramid, „Nowy Filomata”, 4, s. 319-320

2009


Two grave sphinxes from the Rakowicki Cemetery in Cracow, „Studies in Ancient Art and Civilization”, 13, s. 97-101

Egyptian Revival in Central Europe; Research Project Proposal, w: Proceedings of the Fifth Central European Conference of Egyptologists, Pułtusk, s. 205-213

Pierwszy polski przekład starożytnego tekstu egipskiego, „Przegląd Orientalistyczny”, 1-2, s. 3-8

Dysonans jako źródło kulturowej satysfakcji, „Perspektywy Kultury”, 1, s. 55-67

U początków polskiego reportażu - Maurycy Mann, „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, XII, z. 2 (24), s. 135-146

Osobliwości krakowskiej architektury: „Egyptian Revival” (rekonesans), w: Społeczeństwo kultura inteligencja. Studia historyczne ofiarowane profesor Irenie Homoli-Skąpskiej, pod red. E. Orman i G. Niecia, Kraków-Warszawa, s. 629-639

2010


‘Were I not Polish, I would like to be Greek’. Anna Neumann - the forgotten enthusiast of Greece, „Studies in Ancient Art and Civilization”, 14, s. 229-235

Sytuacja polityczna Egiptu w początkach XX stulecia w korespondencjach prasowych Tadeusza Smoleńskiego, „Studia Historyczne”, LIII, z. 2 (210), s. 143-159

Wśród archiwaliów po Tadeuszu Smoleńskim (1884-1909), pierwszym polskim egiptologu, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, R. LV, s. 491-494

Początki periodyków związanych z muzealnictwem archeologicznym na ziemiach polskich, w: Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów. Tradycje - role - perspektywy, red. A. Królczyk, Kórnik, s. 129-138

Zwłoki - ciało - awatar? Kilka uwag o semiologii mumii, „Perspektywy Kultury”, 3, s. 17-26

[Recenzja:] Co to jest dom? (Stanisław hr. Tarnowski, Domowa Kronika Dzikowska), „Perspektywy Kultury”, 2, s. 259-262

[Recenzja:] Brian A. Curran, Anthony Grafton, Pamela O. Long, Benjamin Weiss, Obelisk: A History, „Przegląd Orientalistyczny”, 3-4, s. 229-232

2011


The „Egyptian House”, Hans Makart and Cleopatra from Krakow, „Studies in Ancient Art and Civilization”, 15, s. 275-285

Alfonso Garovaglio (1820-1905) i kolekcja zabytków egipskich w Como, „Nowy Filomata”, 1, s. 141-144

William Joseph Myers i kolekcja egipska w Eton, „Nowy Filomata”, 2, s. 297-304

[Recenzja:] Pseudonauka. Choroba, magia czy biznes?, „Perspektywy Kultury”, 5, s. 229-235

2012


Pharaonic Disguise. Egyptianizing Staffage of Modern Politics, „Studies in Ancient Art and Civilization”, 16, s. 269-276

Imhotep, „twórca cywilizacji”, „Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne”, nr 16/2012, tom I, s. 5-20

Spór o własność dziedzictwa kultury a przyszłość muzeów internetowych, „Perspektywy Kultury”, 7, s. 75-87

2013


„Bal egipski” w Krakowie, „Alma Mater”, 154, s. 74-77

Mistrz Twardowski wśród egipskich mumii, „Przegląd Orientalistyczny”, 1-2 (245-246), s. 3-18

2014


Życie pośmiertne faraonów, w: Bolesław Prus, Faraon, wydanie analityczno-krytyczne z ilustracjami Edwarda Okunia (pod red. A. Niwińskiego), Warszawa, s. 659-675

Egiptofilia, egiptofobia, egiptomania, w: Sztuka Afryki w kolekcjach i badaniach polskich, Szczecin, s. 137-156

Kilka uwag o Nilu w kulturze antyku klasycznego, w: Ł. Burkiewicz i in. (red.), Oblicza wody w kulturze, Kraków, s. 19-38

Lewantyńskie misje ojca Maksymiliana Ryłło SJ i problem transkulturowości, w: D. Quirini-Popławska, Ł. Burkiewicz (red.), Itinera clericorum, Kraków, s. 571-589

Giovanni Barracco i starożytny Egipt w Rzymie, „Nowy Filomata”, 1, s. 131-141

Szumlański Józef; biogram do PSB; t. XLIX (z. 202), s. 350-352

Kilka uwag o kulturotwórczych aspektach odkryć archeologicznych w Egipcie, Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU, 46, Kraków, s. 33-46

2016


Pop-Pharaohs - ‘Reversed Pharaohs’: Remarks on the Carnavalized Model of the Reception of Egypt, w: K. Dominas, E. Wesolowska and B. Trocha (eds.), Antiquity in Popular Literature and Culture, Cambridge Scholars Publishing: Newcastle upon Tyne, s. 193-204

Kolekcja starożytności egipskich Roberta Gayer-Andersona, „Nowy Filomata”, 1, s. 88-100

Some remarks on Egyptomania in Austro-Hungarian Galicia, w: Egypt and Austria IX - Perception of the Orient in Central Europe (1800-1918), Proceedings of the Symposium held at Betliar from October 21st to 24th 2013, L. Hudáková and J. Hudec (eds.), s. 359-380

Dyfuzja i alienacja. Świątynie greckiego miasta w Egipcie: Naukratis, w: D. Quirini-Popławska, Ł. Burkiewicz (red.), Sacrum w mieście, t. I, Średniowiecze i wczesna epoka nowożytna, Kraków, s. 19-38

Assessing participatory journalism in Poland: Salon24.pl at ten, „International Journal of Media & Cultural Politics”, Volume 12 Issue 3, s. 385-388

2017


Antoni Muchliński (1808-1877): refleksje orientalisty o sytuacji Kościoła koptyjskiego w pierwszych dekadach XIX wieku, w: M. Małecka-Kuzak, A. Zhyrkova, M. Podbielski (red.), „Ex Oriente Lux”. Kościoły Wschodu i Zachodu na przestrzeni wieków / Churches of the East and West Throughout the Ages, Kraków, s. 131-145

The Woman-Doctor in the Age of Pyramids. A Few Cultural Reflections on the Status of Women in Ancient Society, w: A. Obara-Pawłowska, A. Miączewska, D. Wróbel (red.), Kobieta niepoznana na przestrzeni dziejów, Lublin, s. 15-26

The Art of Two Easts. The Great Sphinx on the Woodblock Prints of Hiroshi Yoshida, „Perspektywy Kultury/Perspectives on Culture”, 4(19), s. 9-18

Zbiór starożytności egipskich Jeana-André Périchona w Muzeum Sztuk Pięknych w Limoges, „Nowy Filomata”, 2, s. 265-276

2018


Wenecja na trasie peregrynacji Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” do Egiptu i Ziemi Świętej, w: Ł. Burkiewicz (red.), Terra Culturae. Obszary, transfery i recepcje kultury. Studia oraz szkice o kulturze i historii, Kraków, s. 143-156

„Przy jednej dosyć wielkiej pyramide”. Jak odkrywano starożytny Egipt; „Polska w uroczystych szatach przodków swoich faraonów”. Zaskakujące oblicza egiptomanii; „Dzieła większe, niźli się da to wyrazić”. Motywy egipskie w literaturze i filmie; Spór o Nefertiti [4 rozdziały w popularnonaukowej monografii wieloautorskiej:] Faraonowie. Ludzie. Bogowie. Władcy. Historia starożytnej cywilizacji w najnowszych badaniach, Warszawa, s. 120-134

Ancient Egypt and the Polish Archaeological Research in Egypt in Popular Science Magazines in 1946-1990, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”, nr 16, s. 88-100

2019


Необычная коллекция князя Николая Радзивилла, w: Библиотеки и музеи в современной образовательной и социокультурной среде: сохранение традиций и перспективы развития. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию факультета информационно-документных коммуникаций Белорусского государственного университета культуры и искусств, Минск, ч. 2, s. 142-146

Sfinksy w starożytnym Rzymie, „Nowy Filomata”, 1, s. 55-64

Historia i archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu na łamach „Wędrowca”, „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, XXII, z. 4 (56), s. 19-43

[Recenzja:] Joachim Śliwa, Starożytny Egipt oczami Polaków. Słownik biograficzny egiptologów, archeologów i badaczy pokrewnych dziedzin, podróżników i kolekcjonerów oraz literatów i malarzy zafascynowanych przeszłością i teraźniejszością Egiptu, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2019, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”, nr 17, s. 429-433

[Recenzja:] Wojny wywoływane hasztagiem. P.W. Singer, Emerson T. Brooking, Nowy rodzaj wojny. Media społecznościowe jako broń, „Perspektywy Kultury / Perspectives on Culture”, 2 (25), s. 199-204

2020


Muzeum Champolliona w Figeac, „Nowy Filomata”, 1, s. 55-62

Problematyka starożytnego Bliskiego Wschodu na łamach „Biblioteki Warszawskiej” i „Ateneum”, „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, XXIII, z. 4 (60), s. 5-26

Egypt in the Early 20th Century in the Light of Newspaper Essays of Tadeusz Smoleński, „Perspektywy Kultury / Perspectives on Culture”, 4 (31), s. 9-28

[Recenzja:] Transfer kultury arabskiej w dziejach Polski, red. nauk. Agata S. Nalborczyk, Mustafa Switat, t. 1-4, 7, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG 2018, 2019, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”, nr 18, s. 433-435

2021


A Few Observations on Pope John Paul II’ s Relationship to the Ancient World, „Perspektywy Kultury / Perspectives on Culture”, 1 (32), s. 69-77

Egiptyzujące grobowce na polskich cmentarzach. Rekonesans, w: T. Klimowicz, A. Rybińska, M. Tarajko (red.), Cmentarz – dziedzictwo materialne i duchowe, UMCS Lublin, s. 21-36

Issues of the Ancient Near East in Polish Women’s Press in the 19th– and early 20th Century (1), „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”, nr 19, s. 283-295

2022


The Sphinx and the Awakenings of Egypt , „Perspektywy Kultury / Perspectives on Culture”, 2 (37), s. 49-56

Bolesław Prus’s Pharaoh(s) – Two Literary Visions of the Human Condition and Our Fascination with Ancient Egypt, „Journal of Egyptian History”, 15.1, s. 83-106 (co-author: J. Popielska-Grzybowska)

Issues of the Ancient Near East in Polish Women’s Press in the 19th– and early 20th Century (2) – Bluszcz [Ivy], „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”, nr 20, s. 456-468

2023


The Polish Contribution to Egyptian Motifs in the Architecture of Synagogues, „Studia Żydowskie. Almanach”, t. 13, s. 11-23

A Few Observations on the Cultural Aspects of 19th Century Polish Archeology, „Perspektywy Kultury / Perspectives on Culture”, 4/2 (43), s. 693-702

Issues of the Ancient Near East in Polish Press in the 19th Century – „Kłosy”, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”, nr 21, s. 147-160

Źródła współczesnej humanistyki [hasło w:] Słowniki społeczne, t. X: Humanistyka współczesna, (red. B. Bodzioch-Bryła), Wydawnictwo Naukowe UIK, Kraków, s. 293-310 | Origins and sources of the contemporary humanities [In:] Social Dictionaries, vol. 10: Contemporary Humanities, Ignatianum University Press, Krakow, pp. 285-303

Dom Egipski / Muzułmanie / Smoleński Tadeusz Samuel [hasła w:] Encyklopedia Krakowa, t. I–II, Biblioteka Kraków-Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, s. I/269-270, I/1028-1029, II/462

[Recenzja:] Wielokulturowość i Studia kulturowe – tomy w serii Słowniki Społeczne, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”, nr 21, s. 589-592

2024


Kilka uwag i obserwacji dotyczących digitalizacji i udostępniania online kolekcji muzealnych na przykładzie zbiorów zabytków starożytnego Egiptu, „Rocznik Filozoficzny Ignatianum”, Vol. 30, No. 1, s. 9-24Wybrane publikacje dostępne jako pdf:

Academia.edu   |   ResearchGate


STRONA GŁÓWNA | PROJEKTY

Powrót na górę strony ⇧