Leszek Zinkow  


    STRONA GŁÓWNA  |  PUBLIKACJE
 

1. Realizowany grant badawczy:


Faraonowie znad Wisły. „Egiptomania”: recepcja dziedzictwa starożytnego Egiptu w sztuce polskiej (XIX-XXI wiek) w kontekście europejskim / Egyptomania: reception of the legacy of ancient Egypt in Polish culture (19th-21st century) in the European context (database): NPRH/DN/SP/0210/2023/12

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Dziedzictwo (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki)

   


2. Realizowany własny projekt badawczy:

Problematyka starożytnego Bliskiego Wschodu na łamach polskiej prasy XIX-XXI w.

3. Teksty w druku i w przygotowaniu:

From Forgotten Pages of History of Eastern European Egyptology: Early Polish Studies on Hieroglyphs

Dwa polskie opisy muzeów w Bulak i Gizie / Two Polish descriptions of Bulak and Giza Museums

Anna Neumannowa, Obrazy z życia na Wschodzie; książka

Twentieth-Century Egyptomania in Poland in the Context of Eastern Europe („The Tutankhamun Century”)