Leszek Zinkow  


    STRONA GŁÓWNA  |  PUBLIKACJE
 

Prace w druku, projekty i publikacje w przygotowaniu:

From Forgotten Pages of History of Eastern European Egyptology: Early Polish Studies on Hieroglyphs

Problematyka starożytnego Bliskiego Wschodu na łamach polskiej prasy XIX-XXI w.

Dwa polskie opisy muzeów w Bulak i Gizie / Two Polish descriptions of Bulak and Giza Museums

„Egiptomania”: recepcja dziedzictwa starożytnego Egiptu w kulturze polskiej (XIX-XXI wiek) w kontekście europejskim / Egyptomania: reception of the legacy of ancient Egypt in Polish culture (19th-21st century) in the European context (database)

Radziwiłłowie i Egipt. Wątki recepcji dziedzictwa starożytnego Egiptu w kręgu rodu Radziwiłłów / Радзівілы і Егіпет. Матывы рэцэпцыі спадчыны Старажытнага Егіпта ў коле сям'і Радзівілаў (projekt polsko-białoruski)

Anna Neumannowa, Obrazy z życia na Wschodzie; książka