EN
Leszek Zinkow
KONTAKT


Zapraszam do zapoznania się z moimi PUBLIKACJAMI oraz PROJEKTAMI nad którymi pracuję.

Moje zainteresowania naukowo-badawcze obejmują zagadnienia historycznokulturowych studiów porównawczych, zwłaszcza recepcję dziedzictwa starożytnego Wschodu (głównie Egiptu: narracji historyczno-mitologicznych, symboliki). Zajmuję się także podróżopisarstwem z destynacją orientalną (edycje tekstów), dziejami muzeów oraz kolekcjonerstwa, historią kultury współczesnej i mediów, społeczną historią nauki, problematyką transferów i innowacji kulturowych.

Jestem absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego; tam również uzyskałem stopień doktora (2005). W 2016 roku otrzymałem na Uniwersytecie Śląskim stopień doktora habilitowanego. Pracuję jako profesor w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN w Warszawie.

Jestem członkiem International Association of Egyptologists (Moguncja), Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego oraz Komisji Filologii Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności, Komisji Orientalistycznej PAN i Komisji Prasoznawczej PAN.
© Leszek Zinkow 2016-2024