ENG  РУС
Leszek Zinkow
 KONTAKT ⁄ DYŻURYZapraszam do zapoznania się z moimi PUBLIKACJAMI oraz PROJEKTAMI nad którymi pracuję.

Moje zainteresowania naukowo-badawcze obejmują zagadnienia historycznokulturowych studiów porównawczych, zwłaszcza recepcję dziedzictwa starożytnego Wschodu (głównie Egiptu: narracji historyczno-mitologicznych, symboliki). Zajmuję się także podróżopisarstwem z destynacją orientalną (edycje tekstów), dziejami muzeów oraz kolekcjonerstwa, historią kultury współczesnej, historią mediów, społeczną historią nauki, problematyką transferów i innowacji kulturowych.

Jestem absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego; tam również uzyskałem stopień doktora nauk humanistycznych (2005). W 2016 roku otrzymałem na Uniwersytecie Śląskim stopień doktora habilitowanego. Pracuję jako profesor w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN w Warszawie, wykładam także na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II oraz Ignatianum w Krakowie.

Jestem członkiem International Association of Egyptologists (Moguncja), Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego oraz Komisji Filologii Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności (Kraków).
© Leszek Zinkow 2016-2022